Няма значение дали икономиката преживява бум или криза – само от икономическия растеж живота на повечето хора не се подобрява!


Половината от работещите по света печелят по-малко от два долара на ден! 2,2 милиона работници умират всяка година поради трудови злополуки и професионални заболявания. Както в развиващите се страни, така и в развитите все повече и повече работници - предимно жени – са принудени да работят при несигурни условия на труд и несигурни договори, без необходимото социално осигуряване и спазване на правата на работниците. Предприятията заплашват с пренасочване на производството, за да замразят или намалят заплатите и подриват правата, които са били извоювани с големи усилия. Синдикалисти, които се противопоставят на това, са уволнявани, заплашвани, хвърляни в затвора и често дори убивани.


Само международна система, основана на солидарност и зачитането на правата на човека, тъй както е заложена в конвенциите на ООН и споразумения на МОТ, може да сложи край на тези тенденции. Ние искаме правителството да ратифицира тези конвенции и споразумения, да ги прилага на практика и да постави достойния труд във фокуса на техните политически решения!

Подпишете тази петиция като попълните формата за контакт:
 

Име:
Email:
Длъжност:
Организация:
Адрес:
ПК: Град:
Коментар:
С настоящото също подкрепям петицията за достоен труд - достоен живот
Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.