Понятието "Достоен труд":

Други организации, кампании и проекти: 

Синдикати:

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.